План роботи

відділу освіти 

Давидівської сільської ради обʼєднаної територіальної громади

на 2017-2018 навчальний рік

 1. ВСТУП    

З 01 березня 2017 року згідно рішення №23-2/2017 від 16 січня 2017 року Давидівської сільської  ради утворено відділ освіти виконавчого комітету Давидівської сільської  ради.

В об’єднаній територіальній громаді функціонує  3 загальноосвітні навчальні заклади  І-ІІІ ступенів, 1 – навчально-виховний комплекс, 1 – загальноосвітний навчальний заклад І-ІІ ступенів, 2-загальноосвітні навчальні заклади І  ступеня, 2- дошкільні навчальні заклади.  

  Відділ освіти,  загальноосвітні, дошкільні  установи працюють над забезпеченням якісної освіти,  реалізацією основних завдань державної політики в галузі освіти відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента та  інших обласних програм з питань освіти. Діяльність усіх структурних ланок освітньої галузі об’єднана вирішенням основних стратегічних завдань – забезпечення ефективності, доступності та піднесення якості освіти.

Дошкільна освіта

В об’єднаній територіальній громаді функціонує 2 дошкільні навчальні заклади.

Загалом охоплено всіма формами дошкільної освіти 285      дошкільнят. 

Показник наповнюваності складає 146 дітей на 100 місць. Однак, дошкільні навчальні заклади ОТГ  працюють з наповнюваністю понад 100% від проектної потужності.

Початкова загальна середня освіта

В об’єднаній територіальній громаді функціонує 2 початкові школи, в яких навчаються 28 учнів.

Базова та повна загальна середня освіта

У 2016-2017 навчальному році в об’єднаній територіальній громаді діє 3 загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, в яких навчається 968 учнів та 1-  ЗОШ І-ІІ ступеня, в яких навчається 106 учнів. Крім того, у 1 навчально-виховному комплексі «ЗНЗ-І-ІІ ступенів» навчається 110 учнів.

Забезпечується підвезення учнів до місць навчання, втілюється програма «Шкільний автобус». 

Забезпечення прав учасників навчального процесу

В окремих навчальних закладах забезпечується гаряче харчування учнів приватними підприємцями. Також згідно рішення сесії Давидівської сільської  ради   діти пільгових категорій харчуються за кошти приватних підприємців, а у  навчальних закладах, у яких відсутнє гаряче харчування, учні харчуються буфетною продукцією. 

У питанні поліпшення доступу до якісної освіти особливої актуальності набуває забезпечення психолого-педагогічного, соціального супроводу та підтримки дітей з порушенням психофізичного розвитку.

Станом на 01.03.2017 р в навчальних закладах об’єднаної територіальної громади налічується 6 дітей-інвалідів шкільного віку. Серед учнів  з вадами фізичного та (або) психічного розвитку  за рекомендаціями районної психолого-медико-педагогічної консультації  3 учнів здобувають освіту за індивідуальною формою навчання за довідками лікарсько-консультативної комісії.

З метою своєчасного виявлення дітей з вадами розвитку   продовжує функціонувати психолого-медико-педагогічна консультація Пустомитівської ПМПК. 

Кадровий склад педагогічних працівників

Важливим чинником надання якісних освітніх послуг є наявність якісно підготовлених педагогічних кадрів. 

Освітній процес у загальноосвітніх  навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році забезпечували  126 педагогічних працівників. Спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії - 35, спеціалістів першої кваліфікаційної категорії – 23, спеціалістів другої кваліфікаційної категорії – 13, спеціалістів – 17, спеціалістів з базовою вищою освітою – 5  педагогічних працівників. Педагогічне звання «старший вчитель» мають 33 педагогічних працівників.

                                        

Пріорітетні питання на 2017-2018 навчальний рік 

 

Відділу освіти, керівникам навчальних закладів необхідно вжити заходів щодо вирішення таких завдань 

1) охоплення дітей дошкільною освітою не менше 100 %; 

2) виготовлення актів постійного землекористування;

3) забезпечити систему безперервної співпраці з органами учнівського та батьківського самоврядування; 

4) активізувати роботу щодо формування навичок культури здоров'я, уміння здійснювати власний вибір на користь здорового способу життя, збереження загального фізичного та духовного здоров'я; 

5) підвищення ефективності роботи щодо профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, алкоголізму серед учнівської молоді, надання психолого-педагогічної допомоги неблагополучним сім'ям, попередження бродяжництва та жебрацтва серед 

неповнолітніх; 

6) створення умов для забезпечення якісним харчуванням учнів ;

7) Впровадження сучасних освітніх технологій в навчально-виховний процес, створення умов для реалізації освітніх запитів ;

8) Забезпечення виконання програми «Школярик» та ін.           

  

             ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

  

Зміст роботи, форма проведення

Термін виконання

Відповідальний

1.

Оперативні наради начальника відділу із працівниками відділу

 щопонеділка

Кришталь С.М.

2.

Години прийому громадян з особистих питань у відділі

q  середа

q  Виїзні особисті прийоми

за окремим графіком

Кришталь С..М.

3.

Участь у оперативній нараді керівників у голови сільської ради

щоп’ятниці

Кришталь С.М.

4.

Наради керівника відділу із керівниками закладів освіти

щомісяця (останній

четвер)

Кришталь С.М.

5.

Поточне планування роботи відділу освіти та інформаційне забезпечення сільської ради про діяльність  відділу освіти на наступний місяць, квартал, рік

протягом року в терміни, встановлені сільською радою

Кришталь С.М.

6.

Робота з питань атестації педагогічних працівників закладів  освіти

згідно з графіком

Столяр Х.В.

7.

Розробка плану роботи відділу освіти  на наступний  рік

ІV квартал

Столяр Х.В.

Ілечко С.М.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 

           Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття загальної середньої освіти

 

№ з/п

          Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Організувати надходження даних про учнів НЗ, які не приступили до навчання

до 05.09.2017

до 15.01.2018

Столяр Х.В.

 

2.

Здійснювати контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, профілактика безпідставних пропусків уроків

щомісяця

Ілечко С.М.

Столяр Х.В.

 

3.

Узагальнити звіт за формою 1- ЗСО

до 01.12.2017

Столяр Х.В.

 

4.

Упорядкування матеріалів з обліку продовження навчання(працевлаштування) випускників 9, 11-х класів

жовтень

Столяр Х.В.

 

5.

Організувати навчання учнів за індивідуальною, інклюзивною, екстернатною формами навчання

за потребою

Ілечко С.М.

 

6.

Забезпечити формування бази даних для виготовлення документів про освіту

до 01.10.2017

до 15.03.2018

Столяр Х.В.

 

7.

Здійснити контроль за набором учнів до 1-х, 10-х класів

червень-вересень

Столяр Х.В.

 

8.

Забезпечити організацію ДПА учнів у 4, 9, 11-х класах

травень-

червень

Столяр Х.В.

 

9.

Забезпечити контроль за нагородженням учнів золотими, срібними медалями та похвальними листами і грамотами

травень-червень

Столяр Х.В.

 

10.

Довести до відома керівників НЗ, вчителів нормативні документи щодо проведення ЗНО-2018

січень-лютий

Столяр Х.В.

 

11.

Видати відповідні накази про проведення ЗНО

травень-червень

Столяр Х.В.

 

12.

Проаналізувати рівень навчальних досягнень учнів за результатами ЗНО з української мови, математики, історії України

серпень

Столяр Х.В.

 

 

4.4.Підготовка аналітичних, розпорядчих, 

довідково-інформаційних

документів відділу освіти

1.

Забезпечення закладів освіти педкадрами у 2017-2018 н.р. (наявність вакансій)

жовтень

Кришталь С.М.

2.

Про підсумки 2016-2017 навчального року в системі освіти ОТГ (аналітичні матеріали до серпневої конференції)

липень- серпень

відділ освіти

3.

Про  стан побутового травматизму серед дітей (наказ)

травень

Столяр Х.В..

4.

Про стан травматизму під час  навчально-виховного  процесу в загальноосвітніх закладах (наказ).

травень

Столяр Х.В.

5.

Про підсумки конкурсу МАН та результати участі учнів в обласних його етапах у 2016-2017  н.р. (наказ)

листопад, грудень,

лютий

Ілечко С.М.

 

6.

Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами  за 2016-2017 н.р. та її організацію в 2017-2018  рр. (наказ)

серпень

Ілечко С.М.

 

 

7.

Про атестацію педагогічних працівників

установ та закладів  об’єднаної територіальної громади

у 2017-2018 навчальному році (наказ)

вересень

Столяр Х.В.

8

 

Про проведення конкурсу «Вчитель року 2018» (наказ)

листопад-грудень

Ілечко С.М.

 

9

 

Про організацію  курсової перепідготовки педагогічних працівників  (наказ) 

січень

Столяр Х.В.

10

 

Про підсумки конкурсу «Вчитель року 2018» (наказ)

січень

Ілечко С.М.

 

11

Аналітичний звіт про роботу соціально-психологічної служби за навчальний рік

до 01 червня

Ілечко С.М.

12

Про результати моніторингу розвитку психологічної служби

до 01 жовтня

Ілечко С.М.

13

Аналіз мережі закладів освіти ОТГ у 2017-2018 н.р. (аналітична довідка)

вересень

Столяр Х.В.

 

14

Аналіз навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2018н.р.(аналітична довідка)

вересень

Столяр С.М.

15

Про облік дітей дошкільного віку (наказ)

травень

Столяр Х.В..

16

Про організацію літнього оздоровлення дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ)

травень

Ілечко С.М.

17

Про підсумки діяльності закладів освіти  із замовлення документів про освіту випускникам 2018 року (наказ)

жовтень

Столяр Х.В.

4.5. Підготовка звітів до департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації

1.     1

Про стан охоплення повною загальною середньою освітою

до 01.06

до 01.10

Столяр Х.В.

2.      

Про мережу класів, що працюють за програмами поглибленого навчання

вересень-жовтень

Столяр Х.В.

3.      

Звіт  83 - РВК

жовтень

Столяр Х.В.

4.      

Про використання бланків суворої звітності

жовтень

Кришталь С.М.

5.      

Про працевлаштування та навчання випускників 9, 11-х класів ЗНЗ

грудень

Столяр Х.В.

6.      

Про облік дітей дошкільного віку (інформація)

вересень

Ілечко С.М.

7.      

Про організацію харчування дітей в дошкільних навчальних закладах

листопад

Ілечко С.М.

8.      

Звіт форми державного статистичного спостереження  № 85-к

січень

Ілечко С.М.

9.      

Про вдосконалення діяльності  бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів

щоквартально

Ілечко С.М.

 

10.  

Відомості про прогнозовану та фактичну кількість учнів ЗНЗ

за графіком Департаменту

Столяр Х.В.

 

11.  

Стан забезпечення учнів навчальною літературою

вересень

 

Ілечко С.М.

12.  

Звіт форми 76 – РВК, ЗНЗ

вересень

Столяр Х.В.

13.  

Звіт форми 6-ПВ

січень

Коваль М.Я.

14.  

Звіт № 1-ЗСО

грудень

Столяр Х.В.

15.  

Статистичні звіти форми Д-4,5,6,7,8,9

жовтень-листопад

Коваль М.Я.

Столяр Х.В.

16.  

Персоніфікований облік дітей пільгових категорій

до 01 березня

Ілечко С.М..

4.6. Інформації в Давидівську сільську раду

1.

Про стан справ у відділі освіти

щоденно

Відділ освіти

2.

Про дітей, батьки яких знаходяться у зоні АТО

На вимогу

.Ілечко С.М.

3.

Про стан утримання, навчання та виховання дітей-сиріт

до 10.01.2015

Ілечко С.М.

4.

Про дітей-переселенців із зони АТО

На вимогу

Ілечко С.М.

5.

Про виконання Плану заходів щодо забезпечення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

щоквартально до 15 числа

Столяр Х.В.

6.

Про надання інформації до освітнього порталу

щоквартально до 9 числа

Столяр Х.В.

Голубйовська Г.П.

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 У 2017/2018 Н.Р.

 

         1.                                       

Профілактичні заходи «Увага! Діти на дорозі» (малюнки)

20.08.-20.09.

С.М.Ілечко

         2.          

Конкурс-вікторина «Зробимо життя безпечним» (малюнки)

01.09.-31.11.

01.12.-28.02.

01.03.-31-05.

01.06.-31.08.

С.М.Ілечко

         3.          

Всеукраїнська експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

Вересень

С.М.Ілечко

         4.          

Перший етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Жовтень

С.М.Ілечко

         5.          

Всеукраїнської виставка – конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання

24-31.10. 2017 (роботи подати до 24.10.2017 р.)

С.М.Ілечко

         6.          

Міжшкільний фестиваль-конкурс КВК

Жовтень

С.М.Ілечко

         7.          

Участь у обласних змаганнях учнівської молоді зі спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях «Великі надії»

Жовтень

С.М.Ілечко

         8.          

Семінар для керівників гуртків народно-інструментального та фольклорного напрямків за темою «Формування національної самосвідомості як складової громадянського виховання на заняттях гуртків народно-інструментального та фольклорного профілів»

15.10.2017

С.М.Ілечко

         9.          

Семінар для керівників гуртків образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва за темою «Формування елементів національної культури у гуртках образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва»

26.10.2017

С.М.Ілечко

      10.        

Обласне свято сучасної хореографії

27.10.2017

С.М.Ілечко

      11.        

 Акція «Молодь за здоровий спосіб життя»

17-24.10. 2016 (роботи подати до 17.10.2017)

С.М.Ілечко

      12.        

Міжшкільний етап виставки «Новорічна композиція»

5-12.12. 2017 (роботи подати  до 05.12.2017)

С.М.Ілечко

      13.        

Участь у виставці   «Новорічна композиція»

Грудень

 

      14.        

Міжшкільний етап виставки «Зимовий вернісаж»

5-12.12. 2017 (роботи подати до 05.12.2017)

С.М.Ілечко

      15.        

Міжшкільний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір»

5-12.12. 2017 (роботи подати до 05.12.2016)

С.М.Ілечко

      16.        

 Всеукраїнський конкурс «Український сувенір» (обласний)

грудень

С.М.Ілечко

      17.        

Міжшкільний етап виставки «Різдвяна писанка»

5-12.12. 2017 (роботи подати до 5-12.2017)

С.М.Ілечко

      18.        

Участь в обласній виставці «Різдвяна писанка» ( при умові)

Грудень

С.М.Ілечко

      19.        

Участь у  Всеукраїнській філософській історико-краєзнавчої конференції «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»

Січень

Ілечко С.М

      20.        

Міжшкільний етап конкурсу дитячого малюнку «Мій біль  - війна на Сході »

Січень

С.М.Ілечко

      21.        

Міжшкільнийний етап Всеукраїнського конкурсу української народної іграшки

Січень - лютий

С.М.Ілечко

      22.        

І-й відбірковий етап обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти ІІІ тисячоліття» (образотворче мистецтво)

Лютий – квітень (заявки приймаються з 20.02. по 10.04)

 

С.М.Ілечко

 

 

      23.        

І-й відбірковий етап обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти ІІІ тисячоліття» (хореографічне мистецтво)

З 20.02 по 20.04. 2018 (заявки приймаються з 20.02. по 05.03)

 

 

      24.        

Обласні змагання з пішохідного, велосипедного туризму

Протягом року

 

С.М.Ілечко

      25.        

Міжшкільний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» (конкурс учнівських колективів екологічної просвіти)

Лютий

С.М.Ілечко

      26.        

Участь у обласному відбірковому етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» (конкурс учнівських колективів екологічної просвіти)

Лютий

С.М.Ілечко

      27.        

Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу української народної іграшки

Лютий – березень

 

      28.        

Міжшкільний етап фотовиставки «Територія пригод – 2018»

Лютий

С.М.Ілечко

      29.        

Участь в обласному етапі фотовиставки «Територія пригод – 2018 »

Лютий –  березень

С.М.Ілечко

      30.        

І-й відбірковий етап фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти ІІІ тисячоліття» (вокальне мистецтво)

З 20.02 по 20.04. 2018

Заявки приймаються з 20.02 по 5.03

 

С.М.Ілечко

      31.        

Виставка-акція «SOS вернісаж, або друге життя сміття» до Дня землі

Березень

С.М.Ілечко

      32.        

Міжшкільний етап Всеукраїнського конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва  «Знай і люби свій рідний край»

20 - 27.03. 2018 (роботи подати до 20.03.2018)

С.М.Ілечко

      33.        

Міжшкільний етап виставки-конкурсу писанкарства «Українська Великодня Писанка»

20-27.03. 2018 (роботи подати до 20.03.2018)

С.М.Ілечко

      34.        

Всеукраїнського зльоту шкільних загонів юних інспекторів руху (ЮІР)

Березень

С.М.Ілечко

      35.        

Всеукраїнський дитячий творчий конкурс малюнків  «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»

Березень

С.М.Ілечко

 

      36.        

Участь у фестивалі дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття», «Образотворче мистецтво»

27.03. – 03.04.2018 (роботи подати до 27.03.2018)

С.М.Ілечко

      37.        

Всеукраїнський конкурс декоративно- ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

Березень

С.М.Ілечко

      38.        

Участь в  обласній виставці-конкурсі писанкарства «Українська Великодня Писанка»

Березень

С.М.Ілечко

      39.        

Конкурс дитячих малюнків-плакатів «Чорнобиль – довгий слід трагедій»

Березень

С.М.Ілечко

      40.        

Участь у Святі дитячої творчості  «Жива вода ».

Квітень

С.М.Ілечко

      41.        

Участь у виставці-конкурсі писанкарства «Українська Великодня Писанка»

Квітень

С.М.Ілечко

      42.        

Участь у Всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій рідний край»

1-15.04. 2018

С.М.Ілечко

      43.        

Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Квітень

С.М.Ілечко

      44.        

Участь у зональному етапі Всеукраїнського зльоту шкільних загонів юних інспекторів руху (ЮІР)

Квітень

С.М.Ілечко

М.Я.Лось

 

      45.        

 Свято «Щасливої дороги! Випускники !»

Травень

С.М.Ілечко

      46.        

Міжшкільний фестиваль дитячої художньої творчості «Таланти ІІІ тисячоліття» (вокальне мистецтво)

З 5 по 20.05. 2018

 

      47.        

Концерт та нагородження переможців  дитячої художньої творчості «Таланти ІІІ тисячоліття»

До 1.06. 2018

С.М.Ілечко

      48.        

Міжшкільний етап фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти ІІІ тисячоліття» (образотворче  мистецтво)

З 5 по 20.05. 2018

С.М.Ілечко

 

      49.        

Участь у обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Червень

(при умові)

С.М.Ілечко

      50.        

Виставка робіт та нагородження переможців учасників міжшкільного фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти ІІІ тисячоліття» (образотворче  мистецтво)

До 1.06. 2018

С.М.Ілечко

 

      51.        

 Участь у міжшкільному фестивалі дитячої художньої творчості «Таланти ІІІ тисячоліття» (хореографічне  мистецтво)

З 5 по 20.05. 2018

С.М.Ілечко

  СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

№ з/п

Напрямки діяльності

Зміст діяльності

Термін

Відповідальні

1.

Діагностична робота

·        Організувати виявлення дітей з особливим потребами для подальшого їх направлення на ПМПК

березень

Ілечко С.М.

2.

Методичний супровід

·        Організувати консультативно-методичну допомогу батькам, педагогам, працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання, лікування дітей з особливими освітніми потребами; надання школам необхідних методичних матеріалів для повноцінного навчання та виховання дітей з обмеженими можливостями.

Впродовж

року

Ілечко С.М.

3.

Консультативна допомога учасникам навчально-виховного процесу

·        Консультативно-методична допомога батькам ( особам, які їх замінюють), педагогам, які займаються індивідуальним навчанням дітей з особливими потребами, з питань виховання, навчання дітей з відхиленнями у розвитку.

Впродовж року

Ілечко С.М.

 

 

·        Методична допомога керівникам навчальних закладів з питань організації і планування індивідуальної, інклюзивної форм навчання.

 

 

4.

Індивідуально-корекційна робота з дітьми у ПМПК

·        Надання індивідуально-корекційної допомоги дітям з  особливими потребами

Впродовж року

Ілечко С.М.

 

 

·        Проводити індивідуальну діагностику особливостей психофізичного розвитку дітей

 

 

5.

Психолого-педагогічна освіта

·       Організувати роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу про можливості психолого-медико-педагогічної  комісії з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей, які мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням у районі.

Впродовж року

Ілечко С.М.

6.

Експертно-аналітична діяльність

·        Вивчити стан виконання навчаьними закладами рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації, лікувально-контрольної комісії.

Впродовж року

Ілечко С.М.


ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА

ТА ВІЙСЬКОВО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

з/п

Зміст роботи

Термін  виконання

Відповідальний

1.Керівництво допризовною підготовкою

і військово-патріотичним вихованням

1.

 Перевірка стану готовності матеріально-технічної бази з предмету «Захист Вітчизни» у  ЗНЗ району

серпень

Ілечко С.М.

2.

Проведення Дня  ЦО  у закладах освіти

квітень

Столяр Х.В.

 

2. Військово-патріотична та позакласна робота

1.

Забезпечити проведення заходів у навчальних закладах з нагоди відзначення дня створення УПА

жовтень

Ілечко С.М.

2.

Провести міжшкільний етап Всеукраїнської військово – патріотичної спортивної гри «Джура»

 

Ілечко С.М.

3.

Проведення заходів, присвячених Дню УПА

14 жовтня

Ілечко С.М.

3.Спортивно-масові заходи

1.

Провести першість ОТГ з волейболу серед юнаків

(за окремим графіком)

Столяр Х.В.

2.

Провести першість ОТГ з баскетболу серед юнаків

(за окремим графіком)

Столяр Х.В.

3.

Участь школярів у обласних та всеукраїнських спартакіада, турнірах, змаганнях з різних видів спорту

за календарем спортивних змагань

Столяр Х.В.