Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)

   
               
               

ЗВІТ

   

про надходження та використання коштів загального фонду (форма

      №2д,

      №2м)

     

за І квартал 2018 р.

   
               

коди

   

Установа

Давидівська сільська рада ОТГ узагальнена ЗОШ.

за ЄДРПОУ

04372313

   

Територія

с.Давидів, вул.Незалежності 1А

за КОАТУУ

0

   

Організаційно-правова форма господарювання

Орган місцевого самоврядування

за КОПФГ

420

   

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

0

 

     

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

   

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

01

Органи місцевого самоврядування-

   

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

 

 

   

Періодичність: квартальна, річна

                   

Одиниця виміру: грн, коп.

                   
 

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

   
   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

30 258 800,00

8 100 900,00

-

5 953 022,09

5 948 649,85

4 372,24

   

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

30 258 800,00

-

-

5 953 022,09

5 948 649,85

4 372,24

   

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

26 058 200,00

-

-

4 994 479,39

4 994 479,39

-

   

Оплата праці

2110

040

20 688 200,00

4 831 900,00

-

4 109 818,72

4 109 818,72

-

   

  Заробітна плата

2111

050

20 688 200,00

-

-

4 109 818,72

4 109 818,72

-

   

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

   

Нарахування на оплату праці

2120

070

5 370 000,00

1 271 000,00

-

884 660,67

884 660,67

-

   

Використання товарів і послуг

2200

080

4 195 600,00

-

-

958 152,41

953 780,17

4 372,24

   

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

245 000,00

-

-

60 020,94

60 020,94

-

   

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

4 000,00

2 000,00

-

-

-

-

   

Продукти харчування

2230

110

1 290 640,00

380 000,00

-

153 333,65

153 333,65

-

   

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

459 360,00

-

-

152 513,78

152 513,78

-

   

Видатки на відрядження

2250

130

35 000,00

-

-

5 222,00

5 222,00

-

   

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

2 156 600,00

1 304 000,00

-

587 062,04

582 689,80

4 372,24

   

  Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

   

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

10 000,00

-

-

2 391,99

2 298,11

93,88

   

  Оплата електроенергії

2273

180

150 000,00

-

-

86 538,04

82 259,68

4 278,36

   

  Оплата природного газу

2274

190

1 996 600,00

-

-

498 132,01

498 132,01

-

   

  Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

   

  Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

   

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

5 000,00

-

-

-

-

-

   

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

   

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

5 000,00

1 500,00

-

-

-

-

   

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

   

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

   

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

   

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

   

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

   

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

   

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

   

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

   

Інші поточні видатки

2800

360

5 000,00

-

-

390,29

390,29

-

   

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

   

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

   

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

   

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

   

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

   

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

   

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

   

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

   

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

   

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

   

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

   

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

   

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

   

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

   

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

   

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

   

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

   

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

   

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

   

  Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

   

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

   

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

   

Інші видатки

5000

640

-

310 500,00

-

-

-

-

   

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

   

 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

   

 

 

           

Керівник

   

 

 

Керницький В.М.

     
     

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

     

Головний бухгалтер

   

 

 

Миньо Н.В.

     

"12"квітня 2018 року

   

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

     
                     
                     

 

         

Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)

   
               
               

ЗВІТ

   

про надходження та використання коштів загального фонду (форма

      №2д,

      №2м)

     

за І квартал 2018 р.

   
               

коди

   

Установа

Давидівська сільська рада ОТГ узагальнений ДНЗ

за ЄДРПОУ

04372313

   

Територія

Пустомитівський район, Львівська область, с.Давидів, вул.Незалежності 1А

за КОАТУУ

4623682401

   

Організаційно-правова форма господарювання

Орган місцевого самоврядування

за КОПФГ

420

   

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

0

 

     

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

 

   

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

01

Орган місцевого самоврядування

   

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

 

 

   

Періодичність: квартальна, річна

                   

Одиниця виміру: грн, коп.

                   
 

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

   
   
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

8 993 900,00

1 599 660,00

-

1 142 404,41

1 142 404,41

-

   

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

8 993 900,00

-

-

1 142 404,41

1 142 404,41

-

   

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

6 377 300,00

-

-

875 770,30

875 770,30

-

   

Оплата праці

2110

040

5 277 300,00

850 000,00

-

712 700,12

712 700,12

-

   

  Заробітна плата

2111

050

5 277 300,00

-

-

712 700,12

712 700,12

-

   

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

   

Нарахування на оплату праці

2120

070

1 100 000,00

225 000,00

-

163 070,18

163 070,18

-

   

Використання товарів і послуг

2200

080

2 615 600,00

-

-

266 501,69

266 501,69

-

   

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

130 000,00

-

-

8 678,00

8 678,00

-

   

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

600,00

100,00

-

-

-

-

   

Продукти харчування

2230

110

1 160 000,00

160 000,00

-

122 332,45

122 332,45

-

   

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

100 000,00

-

-

20 023,86

20 023,86

-

   

Видатки на відрядження

2250

130

2 000,00

-

-

900,00

900,00

-

   

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

1 222 000,00

273 000,00

-

114 567,38

114 567,38

-

   

  Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

   

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

22 000,00

-

-

5 802,16

5 802,16

-

   

  Оплата електроенергії

2273

180

200 000,00

-

-

20 857,53

20 857,53

-

   

  Оплата природного газу

2274

190

1 000 000,00

-

-

87 907,69

87 907,69

-

   

  Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

   

  Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

   

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

1 000,00

-

-

-

-

-

   

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

   

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

1 000,00

280,00

-

-

-

-

   

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

   

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

   

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

   

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

   

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

   

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

   

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

   

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

   

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

   

Інші поточні видатки

2800

360

1 000,00

-

-

132,42

132,42

-

   

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

   

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

   

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

   

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

   

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

   

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

   

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

   

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

   

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

   

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

   

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

   

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

   

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

   

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

   

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

   

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

   

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

   

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

   

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

   

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

   

  Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

   

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

   

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

   

Інші видатки

5000

640

X

91 280,00

X

X

X

X

   

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

   

 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

   

 

 

           

Керівник

   

 

 

В.М.Керницький

     
     

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

     

Головний бухгалтер

   

 

 

Н.В.Миньо

     

"12"квітня 2018 року

   

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)