Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма       №2д,       №2м)      
за ІІ квартал 2018 р.    
                коди    
Установа Давидівська сільська рада ОТГ за ЄДРПОУ 04372313    
Територія Пустомитівський район, Львівська область, с.Давидів, вул.Незалежності 1А за КОАТУУ 4623682401    
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 Орган місцевого самоврядування    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)        
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 7 753 900,00 2 946 740,00 - 2 731 876,96 2 707 191,01 24 685,95    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 7 753 900,00 - - 2 731 876,96 2 707 191,01 24 685,95    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 5 247 300,00 - - 1 978 278,60 1 974 932,12 3 346,48    
Оплата праці  2110 040 4 337 300,00 1 637 300,00 - 1 611 503,21 1 608 156,73 3 346,48    
  Заробітна плата 2111 050 4 337 300,00 - - 1 611 503,21 1 608 156,73 3 346,48    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 910 000,00 380 000,00 - 366 775,39 366 775,39 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 2 505 600,00 - - 753 370,76 732 031,29 21 339,47    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 130 000,00 - - 40 807,20 39 828,00 979,20    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 600,00 400,00 - - - -    
Продукти харчування 2230 110 1 050 000,00 350 000,00 - 300 368,35 281 420,52 18 947,83    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 100 000,00 - - 32 543,94 32 307,13 236,81    
Видатки на відрядження 2250 130 2 000,00 - - 1 080,00 1 080,00 -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 1 222 000,00 426 000,00 - 378 571,27 377 395,64 1 175,63    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 22 000,00 - - 10 180,94 9 005,31 1 175,63    
  Оплата електроенергії 2273 180 200 000,00 - - 86 200,31 86 200,31 -    
  Оплата природного газу 2274 190 1 000 000,00 - - 282 190,02 282 190,02 -    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 1 000,00 - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 1 000,00 520,00 - - - -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 1 000,00 - - 227,60 227,60 -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 152 520,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Керівник          В.М.Керницький      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         О.Р.Вань      
"12"липня 2018 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)      

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма       №2д,       №2м)      
за ІІ квартал 2018 р.    
                коди    
Установа Давидівська сільська рада ОТГ ДНЗ с.  Давидів за ЄДРПОУ 04372313    
Територія Пустомитівський район, Львівська область, с.Давидів, вул.Незалежності 1А за КОАТУУ 4623682401    
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 Орган місцевого самоврядування    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0111010 Надання дошкільної освіти    
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 4 209 191,48 1 867 500,00 - 1 831 260,04 1 816 871,24 14 388,80    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 4 209 191,48 - - 1 831 260,04 1 816 871,24 14 388,80    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 795 191,48 - - 1 301 719,76 1 299 196,52 2 523,24    
Оплата праці  2110 040 2 279 391,48 1 057 000,00 - 1 056 831,18 1 054 307,94 2 523,24    
  Заробітна плата 2111 050 2 279 391,48 - - 1 056 831,18 1 054 307,94 2 523,24    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 515 800,00 245 000,00 - 244 888,58 244 888,58 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 1 413 500,00 - - 529 396,40 517 530,84 11 865,56    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 50 000,00 - - 11 398,20 10 419,00 979,20    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 300,00 200,00 - - - -    
Продукти харчування 2230 110 680 000,00 205 000,00 - 201 118,27 191 644,35 9 473,92    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 40 000,00 - - 22 374,06 22 137,25 236,81    
Видатки на відрядження 2250 130 600,00 - - - - -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 642 000,00 295 000,00 - 294 505,87 293 330,24 1 175,63    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 22 000,00 - - 10 180,94 9 005,31 1 175,63    
  Оплата електроенергії 2273 180 120 000,00 - - 71 724,24 71 724,24 -    
  Оплата природного газу 2274 190 500 000,00 - - 212 600,69 212 600,69 -    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 600,00 - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 600,00 300,00 - - - -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 500,00 - - 143,88 143,88 -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 65 000,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Керівник          В.М.Керницький      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         О.Р.Вань      
"12"липня 2018 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)      

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма       №2д,       №2м)      
за І півріччя 2018р.    
                коди    
Установа Давидівська сільська рада ОТГ    Школи за ЄДРПОУ 04372313    
Територія с.Давидів, вул.Незалежності 1А за КОАТУУ 0    
Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ 420    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 Органи місцевого самоврядування-    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)        
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 31 123 230,95 18 432 030,95 - 14 682 655,43 14 641 847,61 40 807,82    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 31 123 230,95 - - 14 682 655,43 14 641 847,61 40 807,82    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 26 058 200,00 - - 12 527 220,55 12 496 831,21 30 389,34    
Оплата праці  2110 040 20 688 200,00 12 395 600,00 - 10 301 724,77 10 271 335,43 30 389,34    
  Заробітна плата 2111 050 20 688 200,00 - - 10 301 724,77 10 271 335,43 30 389,34    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 5 370 000,00 3 187 000,00 - 2 225 495,78 2 225 495,78 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 5 060 030,95 - - 2 154 487,00 2 144 068,52 10 418,48    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 855 026,95 - - 93 131,74 93 131,74 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 4 000,00 4 000,00 - - - -    
Продукти харчування 2230 110 1 415 640,00 425 000,00 - 420 312,10 420 312,10 -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 642 610,00 - - 542 520,03 542 331,03 189,00    
Видатки на відрядження 2250 130 35 000,00 - - 16 714,00 16 714,00 -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 2 079 600,00 1 082 000,00 - 1 075 343,13 1 065 113,65 10 229,48    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 10 000,00 - - 3 608,02 3 394,26 213,76    
  Оплата електроенергії 2273 180 198 000,00 - - 123 978,09 120 971,13 3 006,96    
  Оплата природного газу 2274 190 1 871 600,00 - - 947 757,02 940 748,26 7 008,76    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 28 154,00 - - 6 466,00 6 466,00 -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 28 154,00 25 654,00 - 6 466,00 6 466,00 -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 5 000,00 - - 947,88 947,88 -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 - 1 312 776,95 - - - -    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Керівник          Керницький В.М.      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         Вань О.Р.      
"20"липня 2018 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)